Ценова листа

Бърз отговор при запитване

Адаптивни условия

Придружаване на дете от/до дадена институция

Уикенд

Бърз отговор при запитване

Договорни отношения

Възможност за преспиване в дома на семейството

До 80ч. 

месечно

Кратки срокове за изпълнение


 

Договорни отношения

Възможност за преспиване в дома на семейството

До 130ч. 

месечно

Кратки срокове за изпълнение


 

Договорни отношения

Възможност за преспиване в дома на семейството

Над 160ч. 

месечно

Кратки срокове за изпълнение


 

Договорни отношения

Възможност за преспиване в дома на семейството