Ценова листаAccounts

Your Text

Your Text

Бърз отговор при запитване

Адаптивни условия

Придружаване на дете от/до дадена институция

До 80ч. 

месечно

Кратки срокове за изпълнение


 

Договорни отношения

Възможност за преспиване в дома на семейството

До 130ч. 

месечно

Кратки срокове за изпълнение


 

Договорни отношения

Възможност за преспиване в дома на семейството

Над 130ч. 

месечно

Кратки срокове за изпълнение


 

Договорни отношения

Възможност за преспиване в дома на семейството

Домашни

помощници

Кратки срокове за изпълнение


 

Договорни отношения

Възможност за преспиване в дома на семейството